რჩევები რეგისტრაციის წარმატებით დასრულებისთვის:
  • რეგისტრაციისთვის აუცილებელია დაადასტუროთ ელ.ფოსტა.
  • მომხმარებლის სახელი არ შეიძლება იყოს 3 სიმბოლოზე ნაკლები და 40 სიმბოლოზე მეტი!
  • პაროლის სიგრძე უნდა იყოს მინიმუმ 6 სიმბოლო და არაუმეტეს 72 სიმბოლო!
  • ორივე პაროლი იდენტური უნდა იყოს!